Зар сурталчилгаа байршуулах боломжууд

Аливаа улс төрийн агуулгатай сурталчилгааны үнэ 2 дахин нэмэгдэнэ.

Вэбсайтын Хандалт

  • 28 хоногт 31,400 хандалт авдаг.
  • Зоритод хэрэглэгч нь хүүхэдтэй гэр бүлүүд

Гүүглэ Аналитик үзүүлэлт

  • Сар бүр 30,000+ хандалт
  • Ороод зарцуулж буй хэрэглэгчийн дундаж хугацаа 1 минут 44 секунд