нярай

Охин хүүхдийн гоё нэр

Сошиалд хуваалцах уу?

Охин хүүхдийн гоё нэрс

 • Гэрэлгийнэ
 • Аруулай
 • Алунгуа
 • Билигүнсоо
 • Болоржий
 • Бөртэ
 • Гуамарал
 • Жинхилин
 • Жимсгэнэ
 • Ивээл-Үжин
 • Итгэлзөн
 • Есүгэн
 • Есүй
 • Моносгоо
 • Навчинсоо
 • Нэрслэй
 • Намулун
 • Одоннавч
 • Сорхагтан
 • Өнөмөнхлэй
 • Танандарь
 • Увдисмаа
 • Урандари
 • Уяралсувд
 • Үүргийнэ
 • Хайрлин
 • Хонгорзөн
 • Хөгжимөө
 • Хулан
 • Энхлин

Хатдын нэрс:

 • Гуамарал
 • Монголжин-Гуа
 • Борогчин-Гуа
 • Алунгуа
 • Баргужин-Гуа
 • Намулун
 • Өэлүн-Үжин
 • Сочигэл
 • Тэмүлэн
 • Цотан
 • Бөртэ
 • Орбай
 • Сохатай
 • Хадаан
 • Хуагчин
 • Эбэхэй
 • Хорижин
 • Хуурчин
 • Есүгэн
 • Есүй
 • Хутугтай
 • Чаалун
 • Чаурбэх
 • Хожинбэх
 • Алахчит
 • Ужаур-Үжин
 • Ибага
 • Сорхагтан
 • Гүрбэсү
 • Хулан
 • Тухай
 • Дөргэнэ
 • Алалтун
 • Чэчэйхэн
 • Олуйхан
 • Алагабэх

Төстэй нийтлэл